Inschrijving

Inschrijving kan op ieder moment. in geval van een wachtlijst heeft de eerste inschrijving het eerste recht. Acceptatie verplicht tot het betalen van het lesgeld op de eerste les van de maand, of het kwartaal. Het lesgeld dient altijd vooraf betaald te worden.

Verzuim

Verzuim van de leerling leidt niet tot restitutie van geld of een vervangende les, dit is dus voor eigen rekening. Alleen bij (langdurige) ziekte of blessure en wanneer er sprake is van overmacht wordt van geval tot geval apart gekeken of hier van afgeweken kan worden.
In geval van afwezigheid van de docent of begeleider en les-momenten op feestdagen wordt gekeken naar mogelijke inhaalmomenten. Eventuele vakantie momenten van de docent of begeleider worden in mindering gebracht.

Opzegging

Uitschrijving moet voor het einde van de lopende maand worden gemeld. we gaan uit van 1 maand opzegtermijn.

Betaling

Het lesgeld dient maandelijks vooraf betaald te worden. Het lesgeld kan contant of per bank/giro worden voldaan. Per lesjaar kan mogelijk door indexering (algemene prijsstijgingen) hoger uitvallen dan het jaar ervoor.